bespolan


bespolan
adj biol sexless, neuter, neutral; fig sexless
* * *
• neutral
• neuter

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • bespolan — bȅspōlan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA term. 1. biol. koji je bez odlika spola; nespolan 2. koji nije nastao spolnom oplodnjom ETIMOLOGIJA bez + v. spol …   Hrvatski jezični portal

  • bespolnost — bȅspōlnōst (bespólnōst) ž <G osti, I osti/ ošću> DEFINICIJA osobina onoga koji je bespolan ETIMOLOGIJA vidi bespolan …   Hrvatski jezični portal

  • bespolno — bȅspōlno pril. DEFINICIJA na bespolan način, nespolnim putem ETIMOLOGIJA vidi bespolan …   Hrvatski jezični portal

  • bȅspōlno — pril. na bespolan način, nespolnim putem …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • nȅutrālan — nȅutrāl|an prid. 〈odr. lnī〉 1. {{001f}}koji ne pristaje ni uz jednu stranu, koji se ne želi opredijeliti; nepristran, nesvrstan 2. {{001f}}kem. koji ne daje ni lužnatu (bazu) ni kiselu reakciju 3. {{001f}}fiz. koji je bez električnog naboja 4.… …   Veliki rječnik hrvatskoga jezika

  • agamija — agàmija ž DEFINICIJA 1. stanje u kojem nije sklopljen brak između dviju osoba; bezbračnost, izvanbračnost 2. bot. besplodnost cvjetova, bespolan način razmnožavanja, usp. agamospermija ETIMOLOGIJA a 1 + gamija …   Hrvatski jezični portal

  • neutralan — nȅutrālan prid. <odr. lnī> DEFINICIJA 1. koji ne pristaje ni uz jednu stranu, koji se ne želi opredijeliti; nepristran, nesvrstan 2. kem. koji ne daje ni lužnatu (bazu) ni kiselu reakciju 3. fiz. koji je bez električnog naboja 4. bot.… …   Hrvatski jezični portal